Labels

Om Radio Centrum

Radio Centrum är gratis nyheter från två skolor till alla som är intresserade av vad som är viktigt i elevernas liv och vardag. Vi undersöker händelser och frågor som händer runt omkring oss.

De två skolorna, Centrumskolan och Ringsbergskolan, ligger en kilometer ifrån varandra men i två vitt skilda områden. Den ena ligger i ett av Sveriges mest socioekonomiskt utsatta områden, den andra mitt i centrala Växjö. Vi vill att eleverna lär sig mer om varandras vardag, likheter och olikheter och att dörrar öppnas mellan individuella verkligheter.

I samhället är barnets röst ofta den som inte hörs. Med Radio Centrum får våra elever en kanal som ger världen deras perspektiv. En kanal där de får låta så högt de vill, ta plats och lyssnas på.

När vi tillsammans diskuterat vad Radio Centrum är har vi kommit fram till följande.

Vilka är vi?
Radio Centrum görs av elever i årskurs 4-6 på Centrumskolan och Ringsbergskolan i Växjö.

Varför gör vi Radio Centrum och för vem?
Vi gör Radio Centrum för att vi vill att barn och vuxna runt om i Sverige ska kunna se allt bra vi gör på våra skolor.

Vad lär vi oss när vi arbetar med Radio Centrum?
I kursplanerna för svenska och samhällskunskap står det att vi ska arbeta med:

* skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
* muntliga presentationer
* informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.
* att urskilja budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt

Det står att vi ska lära oss att:

* kommunicera i tal och skrift
* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
* söka information om samhället från olika källor och värdera deras relevans och trovärdighet
* analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv

Genom att göra Radio Centrum lär vi oss mer om hur man gör när man jobbar med nyheter, om att skriva och om att göra intervjuer. Vi lär oss om världen genom dem vi intervjuar. Vi lär oss också att vara trevliga, artiga och att säga rätt saker vid rätt tillfälle. Vi lär oss att samarbeta. Allt det här lär vi oss på ett roligt sätt.

Hur arbetar vi?
Radio Centrum görs av elever, lärare och skolbibliotekarier tillsammans. Eleverna är reportrar, fotografer och layoutare. Lärare och bibliotekarier fungerar som redaktörer.

Radio Centrum har en nyhetsredaktion och en kulturredaktion. Nyhetsredaktionen består av elever i åk 5 och 6 och kulturredaktionen består av elever i åk 4 som bland annat gör litteraturrecensioner.

Hela redaktionen hjälps åt att bestämma vilka reportage som ska vara med och bestämmer tillsammans hur det ska genomföras: vad som ska undersökas, vilka som behöver intervjuas, vilken typ av text, ljud, bild, film som ska användas och så vidare.

Varför ska vi vinna Webbstjärnan?

Radio Centrum visar på Internets möjligheter i arbetet för integration och gemenskap. Radio Centrum ger också skolornas elever möjlighet att utveckla sin retoriska förmåga och sina kunskaper om Internet och dess möjligheter. Vi tycker att den därför är en värdig vinnare av Webbstjärnan. 

Upphovsrätt
Elever på Centrumskolan och Ringsbergskolan är upphovsmän till de texter, ljud, filmer och bilder som finns på Radio Centrum. Vi har bestämt oss för att dela dessa under följande Creative Commons-licens:

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationell Licens.


0 kommentarer:

Skicka en kommentar